Wolna Strefa

Regulamin

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBU RODZINNEGO

WOLNA STREFA

 

I. W Klubie Rodzinnym Wolna Strefa można:

 • brać udział w zajęciach rekreacyjnych i integracyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon. – sob.);

 • bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);

 • uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;

 • wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);

 • uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów

 • angażować się do organizacji cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych na terenie Klubu i poza nim.


II. Obowiązki w Klubie:

 • stosowanie się do poleceń wychowawców;

 • poszanowania godności drugiego człowieka;

 • dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;

 • sprzątania użytkowanych pomieszczeń;

 • wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.


III. Czego w Klubie nie wolno!!!:

 • przychodzić pod wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;

 • przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;

 • palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);

 • stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;

 • przeklinać.
Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie

albo wykluczenie ze społeczności klubowej!