Wolna Strefa

Kadra klubu

 

Kierownik Klubu/wychowawca

Kamila Więckowska

W Klubie Wolna Strefa pracuje od czerwca 2017 r. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej wydział Pedagogiczny 
i Artystyczny, specjalność Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna. Ponadto ukończone studia podyplomowe 
w zakresie: Administracji Publicznej w Zintegrowanej Europie , Informatyki Stosowanej, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny. Wykształcenie pedagogiczne poszerzone o liczne kursy profilaktyczne.

Zainteresowania: literatura z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki terapii uzależnień, muzyka, film, kulinaria, jazda na łyżwach:)

Prowadzi sekcje: sportową, artystyczną, ,, Rusz głową", komputerową,
,,Boże Niezapominajki"

Wychowawca

Katarzyna Kisiel
W klubie Wolna Strefa Posłowicka pracuje od stycznia 2017 roku. Absolwentka studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim - kierunek pedagogika , specjalność - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
oraz studiów na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – kierunek Politologia, specjalność – administracja w zakresie społeczno – samorządowym.
Współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim w charakterze wykładowcy.
Prowadzi sekcje: sportową, artystyczną, ,,Rusz głową", komputerową,
,,Boże Niezapominajki"
Interesuje się historią, psychologią, muzyką i tańcem.

 

 

Pracujący wychowawcy