Wolna Strefa

Kadra klubu

 

Kierownik klubu/wychowawca

Piotr Fuczyk

W Klubach Wolna Strefa pracuje od kwietnia 2008 roku.
Absolwent Akademii Świętokrzyskiej wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego.
Wykształcenie pedagogiczne poszerzone o liczne kursy profilaktyczne i szkolenia.

 

Wychowawca

Anna Pożoga
W klubach Wolna Strefa pracuje od września 2018 roku.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność resocjalizacja. 

 

Pracujący wychowawcy