Wolna Strefa

PAŹDZIERNIK 2020

Opublikowano: 06.10.2020

Zajęcia sekcji gier stolikowych w październiku. Na pierwszym miejscu zdecydowanie lądują szachy.


 

W dniu 05.10.2020 odbyła się akcja promocyjna polegająca na kolportażu wśród społeczności ulic Leśniówka, Posłowicka, Zagrabowicka klubowych ulotek informacyjnych.Zajęcia sekcji muzycznej trwają.

Zajęcia sekcji sportowej w październiku.

Sekcja taneczna w akcjiW czasie zajęć sekcji naukowej młodzież korzysta z pomocy wychowawców przy odrabianiu lekcji.


Zajęcia sekcji plastycznej w październiku.W ostatnim czasie w klubie odbywają się zajęcia remontowe, przeprowadzane przez wychowawców. Młodzież bierze w nich aktywny udział, zbierając doświadczenie.

Gry i zabawy to także część życia klubowego. Nieodłącznym elementem są gry integracyjne.